Strona główna

Katedra Logistyki
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce
– diagnoza i przyszłe wyzwania

 

15 maja 2013

 

Miejsce konferencji:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usługi Uniwersytetu Szczecińskiego,

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

sala 048